funiQ logo

This article is not available in Deutsch. This is the Ungarisch version of the article.

Újudvar

Újudvar a Nagykanizsai kistérségben,  Zala megyében található község.

Túraajánlatok

Látnivalók

Csibiti-völgy

Újudvartól északra helyezkedik el, a Púpi-hegy és a Gózón-erdő között. Annak végében pedig egy tavacska. A völgy nagyon szép és gazdag erdőkkel borított, virágai pedig védettek. Védett virágai közé tartozik: az erdei ciklámen, a csodabogyó, a szártalan kankalin, a zalai bükköny, a kardos madársisak.

A páfrány, hegyi pajzsika és a gímpáfrány is nagy előszeretettel él itt.

Havas Boldogasszony Templom (római katolikus templom)

A templom 1933-ban épült. Bereknyés István és felesége építtette, saját költségen; a falu lakósai munkával és adományokkal segítették a templom megépülését.

Egyéb látnivaló: TV-torony

Története

A települést először 1193-ban említik, Ojvduor néven. 

Ekkor Újudvart Eufrozina királynő eladományozta a Szent István monostoregyháznak, amelyet birtokaival együtt a johannita lovagrend jeruzsálemi rendházának juttatott. Ezután a johannita lovagok rendházat alapítottak Újudvaron (oklevelek 1236-ban említik először a rendházat).

1325-ben nádori közgyűlést tartottak Újudvaron.

A török hódoltságok idején Újudvaron élelmiszerraktár létesült, ezen a helyen gyűjtötték az élelmet. A település a török időket alapvetően túlélte, teljes elnéptelenedés csak 2 évig volt . Aztán az 1690-es évekre elkezdik a házakat újraépíteni, a földeket megművelni.

Az 1800-as évek végén épült meg a település első pedagógus lakása, amely még ma is áll. Ez ma a település legidősebb háza. A ház 1925-ig működött, ezután egyre bővítették, és új iskolát hoztak létre. 1945-ben az iskolát államosították ás 8 osztályos iskolává alakították. 1960-ban újabb iskola épült, amely már modernek számított.

Újudvar az idők során mindvégig jobbágyfalunak számított, lakosai leginkább mezőgazdasággal foglalkoztak. A termőföldek 1945-ig pár birtokos tulajdonában voltak, de a 20. századra már több törpebirtokosnak is volt földje.

A településen lakópark épült, az egészségügy, illetve a közlekedés is megjelent, ezáltal a település fejlődésnek indult.